• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir

شرکت کارگزاری بانک دی

شركت كارگزارى بانك دى (سهامى خاص)در تاريخ 79/5/5 تحت شماره 164960 و با نام شركت كارگزارى سهم انديش در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتى تهران به ثبت رسيد و سپس تحت نامه شماره 10604 مورخ 1387/2/23 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.اين كارگزارى از تاريخ 1391/1/15 با دريافت اجازه انتقال مالكيت و پس از انتقال سهام شركت كارگزارى سهم انديش به بانك دى با نام كارگزارى بانك دى فعاليت مى كند. سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت 550میلیارد ریال می باشد.

مجوزهای دریافتی

معاملات اوراق تأمین مالی

معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار

معاملات برخط اوراق بهادار

معاملات کالا

معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای ایران

معاملات مشتقه مبتنی بر کالا

مشاور عرضه اوراق بهادار

مشاور پذیرش

برگزاری دوره‌های آموزشی

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.