• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir

بانک ملی شعبه بورس

کد شعبه :695
شماره حساب : 0101946490005
IR42 0170 0000 0010 1946 4900 05
.
بانک صادرات شعبه سی تیر

کد شعبه :581
شماره حساب : 0104621751004
IR87 0190 0000 0010 4621 7510 04
.
بانک سامان شعبه سی تیر

کد شعبه :849
شماره حساب : 84940855391
IR86 0560 0849 0400 0085 5390 01
شماره کارت : 6219861001924389
بانک تجارت شعبه کار

کد شعبه :110
شماره حساب : 156354090
IR76 0180 0000 0000 0156 3540 90
.
بانک دی شعبه حافظ

کد شعبه :129
شماره حساب : 0100005555004
IR56 0660 0000 0010 0005 5550 04
شماره کارت : 5029387010001938
بانک ملت شعبه سازمان بورس

کد شعبه :65607
شماره حساب : 4649234289
IR84 0120 0000 0000 4649 2342 89
.

شماره حساب بورس انرژی

بانک ملت شعبه بورس کالا


شماره حساب : 5602694285
IR490120000000005602694285

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.