• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir 

شماره حساب های کارگزاری بانک دی

بانک شماره حساب شعبه کد شعبه شماره شبا
0101946490005 بورس 695 IR42 0170 0000 0010 1946 4900 05
84940855391 سی تیر 849 IR86 0560 0849 0400 0085 5390 01
0104621751004 سی تیر 581 IR87 0190 0000 0010 4621 7510 04
156354090 کار 110 IR76 0180 0000 0000 0156 3540 90
0100005555004 حافظ 129 IR56 0660 0000 0010 0005 5550 04
4649234289 سازمان گسترش 65607 IR84 0120 0000 0000 4649 2342 89
5602694285 بورس-تسویه بورس انرژی 62117 IR490120000000005602694285
شماره کارت کارگزاری بانک دی : 5029387010001938
شماره کارت کارگزاری بانک سامان : 6219861001924389

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.

ساویس

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.