در حال خواندن...
Tepix Technical Analysis

Tepix Technical Analysis

با بررسی نمودار روزانه شاخص کل بورس تهران شاهد هستیم که می‌توان ساختار حرکتی نمودار را درون یک کانال صعودی فرضی محصور نمود و با مقایسه گام پر قدرت صعودی قبل که دقیقاً در اردیبهشت ماه سال 97 آغاز شد، این مدل رفتاری بار دیگر در حال حاضر تصویر شود و انتظار داشته باشیم همانند گام رشدی قبل شاخص توانایی رسیدن به سقف کانال ذکر شده را داشته باشد که اعداد شاخص تا پایان سال جاری می‌تواند به محدوده 250-260 هزار واحد نیز برسد.

 
دیدگاه شما

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.