در حال خواندن...
برآورد سودآوری سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

برآورد سودآوری سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگترین تولید کننده ماده اولیه شوینده ها در ایران است که در سال 1373 به بهره برداری رسیده است و از سال 1375 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
محصولات اصلی شرکت آلکیل بنزن خطی، نرمال پارافین و آلکیلات سنگین است. تنها رقیب شرکت در این محصول پتروشیمی بیستون در کرمانشاه می باشد.
ظرفیت تولید و مقدار فروش شرکت در سال های گذشته به صورت زیر می باشد:
 
مقدار کل تولید 95 حسابرسی شده 96 حسابرسی شده 97 حسابرسی شده 98 حسابرسی شده سه ماهه منتهی به 12-98 حسابرسی نشده
آلکیل بنزن خطی 105,036 117,898 117,040 115,843 28,445
نرمال پارافین 154,022 167,101 159,752 171,072 33,567
الکیلات سنگین 8,792 8,084 8,745 6,136 3,083
           
 
 
کل مقدار فروش 95 حسابرسی شده 96 حسابرسی شده 97 حسابرسی شده 98 حسابرسی شده سه ماهه منتهی به 12-98 نشده
مقدار کل فروش آلکیل بنزن خطی 103,924 107,927 116,000 116,132 30,601
مقدار کل فروش نرمال پارافین 75,471 56,251 48,399 67,834 17,199
مقدار کل فروش الکیلات سنگین 15,166 7,141 3,950 6,337 2,139
 
 
شرکت بخش عمده ای از محصولات الکیلات سنگین و نرمال پارافین تولیدی را صادر می کند. اما آلکیل بنزن خطی اکثرا به تولیدکنندگان مواد شوینده می رسد. درصد فروش صادراتی شرکت به شرح زیر می­باشد:
درصد فروش صادراتی 95 حسابرسی شده 96 حسابرسی شده 97 حسابرسی شده 98 حسابرسی شده سه ماهه منتهی به 12-98 نشده
نسبت فروش صادراتی آلکیل بنزن خطی 34% 37% 20% 28% 42%
نسبت فروش صادراتی نرمال پارافین 97% 96% 78% 82% 40%
نسبت فروش صادراتی الکیلات سنگین 97% 93% 87% 28% 38%
 
در این تحلیل مقدار تولید و فروش آلکیل بنزن خطی به عنوان محصول اصلی شرکت 115 هزار تن فرض شده است و مقدار فروش نرمال پارافین 82 هزار تن فرض شده است. برای قیمت نیز از قیمت های صادراتی شرکت استفاده شده است که به ترتیب برای آلکیل بنزن خطی 1100 دلار و نرمال پارافین 611 دلار فرض شده است. همچنین قیمت دلار نیز برای سال مالی شرکت 15 هزار تومان فرض شده است.
نرخ فروش دلاری 95 حسابرسی شده 96 حسابرسی شده 97 حسابرسی شده 98 حسابرسی شده سه ماهه منتهی به 12-98 نشده
قیمت فروش آلکیل بنزن خطی 1,031 1,047 1,111 1,230 1,094
قیمت فروش نرمال پارافین 691 810 1,045 770 609
قیمت فروش الکیلات سنگین 663 716 666 675 595
 
در قسمت بهای تمام شده مهمترین آیتم مواد مستقیم مصرفی می­باشد. مواد مصرفی شرکت نفت سفید و بنزن می­باشد که نفت سفید را از پالایشگاه بندرعباس و بنزن را از چندین پتروشیمی از جمله پتروشیمی بوعلی و بندرامام تهیه می­نماید. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، قیمت مواد اولیه مصرفی شرکت به خصوص نفت سفید مصرفی افت شدیدی داشته است که موجب فرصت بهتر برای سودآوری بیشتر شرکت شده است. با توجه به این موارد بهای تمام شده شرکت برآورد شده است. روند بهای تمام شده در سالهای گذشته به صورت زیر بوده است:
بهای تمام شده 95 حسابرسی شده 96 حسابرسی شده 97 حسابرسی شده 98 حسابرسی شده سه ماهه منتهی به 12-98 نشده
مواد مستقیم مصرفی (2,709,707) (4,371,858) (6,130,786) (13,411,163) (3,070,535)
مبلغ دستمزد مستقیم (85,935) (107,502) (115,656) (180,327) (45,556)
مبلغ سربار (691,243) (836,704) (951,630) (1,522,136) (408,865)
کاهش (افزایش) موجودی های در جریان ساخت (4,214) 4,121 11,720 31,262 6,152
کاهش (افزایش) موجودی های ساخته شده (202,570) 363,313 869,373 2,073,850 (304,109)
 
از مهمترین قسمتهای دیگر صورت سود و زیان شیران قسمت درآمدهای غیرعملیاتی شرکت می­باشد. شرکت مالک 100% خدمات بندری، 7.5% ولصنم و به ترتیب مالک 3% شتوکا و 3% درهاور می­باشد. شرکت در سال­های گذشته همچنین مالک 2% شپنا بوده است که در سال 98 به فروش رسانده است. از پتانسیل­های شرکت عرضه خدمات بندری در بورس می­باشد که از این محل می­تواند سود خوبی شناسایی کند.
برآورد ما از صورت سود و زیان سال 98 شرکت به صورت زیر می­باشد، که در حدود 200 تومان به ازای هر سهم می­باشد. اگر شرکت بتواند در قسمت درآمدهای غیرعملیاتی مانند سال گذشته عمل کند، سود شرکت می­تواند تا 230 تومان افزایش یابد.
نام 95 حسابرسی شده 96 حسابرسی شده 97 حسابرسی شده 98 حسابرسی شده کارشناسی 99 سه ماهه منتهی به 12-98 نشده
فروش و درآمد ارائه خدمات 6,058,212 7,268,089 9,804,065 18,430,522 25,579,184 5,866,925
بهای تمام شده کالای فروش رفته (3,693,669) (4,948,630) (6,316,979) (13,008,511) (10,819,420) (3,822,913)
سود (زیان) ناخالص 2,364,543 2,319,459 3,487,086 5,422,011 14,759,764 2,044,012
هزینه های اداری و عمومی (423,460) (452,999) (420,873) (642,413) (737,324) (208,532)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی 56,343 42,858 91,068 969,812 1,064,000 36,040
سود (زیان) عملیاتی 1,997,426 1,909,318 3,157,281 5,749,410 15,086,440 1,871,520
هزینه های مالی - - - - - -
سایر درآمدها (هزینه های) غیرعملیاتی 1,245,411 1,395,270 535,803 4,876,799 1,733,622 1,139,342
سود (زیان) قبل از مالیات 3,242,837 3,304,588 3,693,084 10,626,209 16,820,061 3,010,862
مالیات (236,028) (307,708) (167,234) (520,355) (989,003) (284,560)
سود (زیان) خالص 3,006,809 2,996,880 3,525,850 10,105,854 15,831,059 2,726,302
EPS 650 647 730 1,253 1,963 338
 
 


دیدگاه شما

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.