در حال خواندن...
تحلیل تکنیکال شرکت تولید نیروی برق دماوند (دماوند)

تحلیل تکنیکال شرکت تولید نیروی برق دماوند (دماوند)

با بررسی نمودار هفتگی سهم تولید برق دماوند شاهد هستیم طی یک و نیم سال اخیر رفتار حرکتی سهم درون یک ساختار کانالیزه با رفتاری ریتمیک بوده و پس از آخرین برخورد به کف کانال نزولی از یک سو با توجه به وضعیت تکنیکی مناسب سهم با اقبال بسیار مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شده و از سویی دیگر با توجه به آگهی بلوک 65 درصدی بانک دی جهت واگذاری آن با اقبال مناسبی روبرو شده توانسته از کف قیمتی 1250 تومان برگشتی پر شتاب به سمت بالا داشته باشد.
در مسیر این صعود و رشد قیمت اولین و مهمترین مقاومت به عنوان سقف ساختار کانالیزه در محدوده قیمتی 2200 تومان، عرضه های سنگینی را پیش روی سهم قرار خواهد داد و می بایست در این سطوح قیمتی رفتار حرکتی سرمایه گذاران سهم را به دقت بررسی نمود.
در صورتی که قیمت بتواند با صلابت از سطح قیمتی 2200 تومان رو به بالا عبور نماید انتظار داریم در بلندمدت قیمت بتواند به سطوح 3300-3500 تومان نیز دست یابد و در صورتی که در سطح 2200 تومان عرضه ها بر تقاضا غلبه کند انتظار آغاز موج اصلاحی سهم می رود.

♾  کارگزاری بانک دی، کارگزاری ارزش آفرین


دیدگاه شما

ارسال نظرات پس از غیر فعال شده است.