در حال خواندن...
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس (تایم فریم هفتگی)

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس (تایم فریم هفتگی)

با آنالیز زمانی و قیمتیِ شاخص کل بورس تهران مشاهده می‌شود که با تکمیل ظرف زمانی و قیمتیِ شاخص کل در محدوده ۱،۲۰۰،۰۰۰ واحد،  موج تقاضای مناسبی به بازار وارد شده که از منظر تکنیکی می‌توان اهداف حرکتی موج صعودی شکل گرفته را پیش بینی نمود.
با استفاده از ابزارهای زمانی و قیمتی می‌توان عنوان نمود هدف میانمدتی (۳ ماهه) شاخص کل بورس تهران محدوده ۱،۷۰۰،۰۰۰ واحد خواهد بود که با ساختاری هارمونیک از نوع AB=CD  تشکیل خواهد شد.

♾  کارگزاری بانک دی، کارگزاری ارزش آفرین


دیدگاه شما

ارسال نظرات پس از غیر فعال شده است.