• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

  نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

 • 02141684000

  info@daybroker.ir

شرایط جدید احراز سرمایه گذار حرفه ای

یکشنبه 20 آذر 1401

شرایط جدید احراز سرمایه گذار حرفه ای

طبق اعلامیه جدید شرکت فرابورس ایران ضوابط مربوط به تبصره اول ماده 8 مکرر دستور العمل پذیره نویسی و عرضه اولیه وراق اوراق بهادار در بورس بهادار تهران و فرابورس، ضوابط جدیدی برای احراز سرمایه گذاران حرفه‌ای تعریف شده است که به شرح ذیل است:

 در خصوص اشخاص حقوقی احراز حداقل یکی از شرا یط ذیل ضروری میباشد.

 1. بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت های سبدگردان، کارگزاری ، تامین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا قابل معامله، صندوق های بازنشستگی، صندوقهای جسورانه (VC)، صندوقهای خصوصی (PE)، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های لیزینگ، شرکتهای واسطه گری مالی و شرکت های پذیرفته شده در یکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
 2. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن ها بیش از 10 میلیارد ریال باشد و یا میانگین ارزش پرتفوی سه سال آخر آ نها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بیش از 10 میلیارد ریال باشد.
 3. اشخاصی که گردش حساب بانکی آن ها طی 6 ماه اخیر به ازای هر ماه بیش از 10 میلیارد ریال باشد.
 4. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از 10 میلیارد ریال. 
در خصوص اشخاص حقیقی احراز حداقل یکی از شرایط ذیل ضرور ی می باشد. 
 1. شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از 10 میلیارد ریال باشد و یا در 6 ماه اخیر، ماهانه به میزان حداقل 10 میلیارد ریال مجموع ارزش معامالت انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
 2. دارای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مدیریت (CMA) مدیریت ریسک مالی (FRM)، مدرک بین المللی حسابداری ACCA و CPA، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار، ارزشیابی اوراق بهادار (در خصوص مدارک حرفه ای بازار سرمایه، معادل مدارک پیشین)، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری در رشته‌های بورس و اوراق بهادار، حسابداری و حسابرسی، دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در تمامی گرایش های رشته‌های مدیریت، اقتصاد، ریاضیات مالی، حسابداری، حسابرسی و مهندسی مالی باشد.
 3. سابقه عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی و یا مدیر عاملی نهادهای مالی را داشته باشد.
 4. در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل 10 میلیارد ریال باشد.
 5. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از 5 میلیارد ریال.
 6. کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.)
تبصره های این ضوابط بصورت زیر است:

تبصره 1) احراز شرایط سرمایه گذار حرفه‌ای توسط شرکت کارگزاری صورت می گیرد و کارگزار موظف است پس از احراز شرایط، مستندات احراز شرایط مربوطه را در سامانه فراسا بارگذاری نماید. کارگزاری موظف است تمهیدات لازم جهت ایجاد دسترسی لازم برای مشتری به نمادهایی که حسب اعلام فرابورس معاملات آن ها صرفاً توسط سرمایه گذار حرفه‌ای انجام می شود را فراهم نماید. اعطای دسترسی یا انجام معامله خرید در نمادها ی مذکور برای اشخاصی که حائز شرایط فوق نمی باشند وفق مقررات مجاز نخواهد بود.

تبصره 2) در صورتی که کارگزار پس از احراز شرایط موضوع این ضوابط تشخیص دهد مستندات ارائه شده برای احراز شرایط فاقد اعتبار بوده، موظف است ضمن اعلام موارد به فرابورس، دسترسی مشتری را به نمادهای مرتبط با مفاد این ضوابط محدود نموده و از انجام معاملات در نمادهای مذکور خودداری نماید.

تبصره 3) متقاضیان خرید در معامالت عمده مدیریتی از شمول این ضوابط مستثنی بوده و موارد در این خصوص وفق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در فرابورس ایران و ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بررسی خواهد شد. 

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.