در حال خواندن... 
image

دریافت کد معاملاتی

ساویس

ساویس

برای دریافت کد بورسی یا کد سهامداری متقاضی باید در سامانه سجام ثبت نام کنید و بعد از دریافت کدرهگیری ده رقمی همراه با مدارک ذیل به یکی از دفاتر کارگزاری مراجعه کند.
 1. تکمیل فرم احراز هویت
 2. کپی آگهی تأسیس شرکت
 3. کپی آخرین روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 4. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (براساس آخرین آگهی معتبر ردیف 3)
 5. کپی پروانه بهره برداری و گواهی ثبت نام مؤدیان مالیاتی
 6. کپی آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و همچنین اظهارنامه مالیاتی سال آخر
 7. معرفی شماره حساب (ترجیحا بانک ملت )
 8. کپی اساسنامه شرکت (همه صفحات ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان مجاز)

مدارک لازم جهت اخذ کد شخص خارجي و يا هر شخص ايراني داراي سرمايه با منشاء خارجي به شرح زیر میباشد:

تکمیل فرم تقاضاي دريافت كد معاملاتي جهت خريد و فروش كالا در بورس انرژي

الف) در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد:
 • اشخاص حقوقي ايراني كه سرمايه آنها منشاء خارجي دارد: روزنامه رسمي تاسيس، روزنامه رسمي آخرين تغييرات معرف صاحبان امضاي مجاز.
 • اشخاص حقوقي خارجي : اصل و تصوير اساسنامه يا مدارك مشابه، مدرك تاسيس و مدرك نشان دهنده مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي.

مدارك موضوع اين ماده بايد به زبان فارسي يا انگليسي ارائه شود. در صورتي كه اصل مدارك فوق الذکر به زبان ديگري باشد، ارائه ترجمه آن به زبان فارسي يا انگليسي كافي است؛ مشروط به اينكه ترجمه مذكور توسط مراجع رسمي ترجمه اسناد در ايران، كشور محل اقامت متقاضي يا كشور محل صدور مدرك تاييد شده باشد.

تصوير مدارك ياد شده، باید توسط مراجع ذيصلاح زير برابر اصل شده باشد:

 • دفترخانه اسناد رسمي داراي مجوز از قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
 • سفارتخانه يا كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت متقاضي
 • مراجع صالحي كه در كشور محل اقامت متقاضي يا محل صدور مدرك براي اين امر تعيين شده اند.
ب) در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد:
 • اشخاص حقیقی ایرانی که سرمایه آنها منشاء خارجی دارد: اصل و تصوير شناسنامه يا گذرنامه و كارت ملي.
 • اشخاص حقیقی خارجی: اصل و تصوير گذرنامه.
 

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.