در حال خواندن...
 
 
دفتر مرکزی

ابتدای خیابان مطهری، پلاک 361، طبقه زیرین شعبه بانک دی

تلفن: 41684000
ا
یمیل واحد روابط عمومی: info@daybroker.ir
ایمیل واحد پذیرش و امور مشتریان: customers@daybroker.ir
ایمیل واحد کالا: ime@daybroker.ir
ایمیل امور شعب و نمایندگیها: branches@daybroker.ir
ایمیل پشتیبانی معاملات برخط: onlinetrading@daybroker.ir
 

ساویس

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.