• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir

تماس با کارگزاری

خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،
نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

شماره تماس
02141684000

ایمیل واحد روابط عمومی
info@daybroker.ir

ایمیل امور شعب و نمایندگیها
branches@daybroker.ir

ایمیل واحد پذیرش و امور مشتریان
customers@daybroker.ir

ایمیل واحد کالا
ime@daybroker.ir

ایمیل پشتیبانی معاملات برخط
onlinetrading@daybroker.ir

نظرات و پیشنهادات

انتقادات ، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمائید.شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.