در حال خواندن... 
image

تامین مالی و اصلاح ساختار سرمایه

بنگاه¬های اقتصادی برای پیگیری اهداف اقتصادی خود نیازمند سرمایه¬گذاری، تشکیل سرمایه و تأمین مالی هستند. به طور کلی، منابع لازم برای تأمین مالی از دو طریق نظام بانکی یا بازار سرمایه صورت می¬پذیرد. پذیرش و ورود شرکت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی به بازار سرمایه (اعم از بورس و فرابورس) و همچنین انتشار انواع اوراق بهادار علاوه بر کمک به گسترش بازار سرمایه، بازار بدهی و اقتصاد کشور می¬تواند از طریق تقویت و تنوع تأمین مالی طرح¬های سرمایه¬گذاری موجب رشد و توسعه شرکت¬ها در فضایی رقابتی و شفاف و خوشنامی و تقویت نام تجاری آن‌ها در جامعه و اقتصاد شود.
بازار سرمایه در کشور مانند پلی است که پس‌انداز عوامل اقتصادی را به بنگاه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال می‌دهد. وظیفه اصلی بورس تهران و فرابورس ایران علاوه بر تجهیز و جذب پس¬اندازهای سرمایه¬گذاران و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت¬های مولد و پربازده این است که ابزارهای تأمين مالي متنوعي همچون اوراق مشارکت، اوراق اجاره و ... را براي بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم کند تا بر اساس شرايط فعاليت هر بنگاه، گزينههاي مناسبي را به منظور بهره‌مندي حداكثري از مزاياي بازار سرمايه جهت تأمین مالی بلندمدت پروژه¬های سرمایه¬گذاری پيشنهاد نماید.


 

مزایای تأمین مالی در بازار سرمایه عبارتند از:

  • • تجهیز پس¬اندازها و منابع مالی کوچک مردم برای اجرای طرح¬های بزرگ؛ تخصیص بهینه سرمایه و افزایش ثروت و رفاه اقتصادی در جامعه
  • • سهولت تأمین مالی؛ افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه و برخورداری از مشوق¬های دولتی و بورس مانند معافیت مالیاتی برای ناشر.
  • • تعیین قیمت منصفانه دارایی¬ها؛ کسب بازده-ریسک مناسب سرمایه¬گذاری؛ نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازار منسجم یا بازارگردان برای سهامداران

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.