در حال خواندن... 
image

کارمزد معاملات براساس جدول زیر محاسبه می‌گردد:

 
نوع کارمزد شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید(میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش(میلیون ریال) تاریخ مصوبه شورای بورس تاریخ مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
معاملات کالاها و قراردادهای سلف موازی (فیزیکی - برق)
کارمزد کارگزاران 0.0015 0.0015 0.003 300 300   1391/11/14
کارمزد بورس انرژی 0.0004 0.0004 0.008 *100 *100
کارمزد سپرده گذاری 0.00025 0.00025 0.0005 100 100
حق نظارت سازمان بورس 0.00032 0.00048 0.0008 80 120
مدیریت فناوری 0.00015 0.00015 0.0003 100 100
جمع کل 0.00262 0.00278 0.0054  
  * سقف کارمزد دریافتی بورس برای معاملات کالاهای صادراتی عرضه شده در بورس انرژی ( که حسب مورد در رینگ صادراتی یا رینگ بین المللی آن بورس معامله می شوند ) به 200 میلیون ریال افزایش می یابد ( افزایش سقف کارمزد معاملات از 100 میلیون ریال به 200 میلیون ریال از هر طرف ). مبنای محاسبه و نرخ کارمزد به روال سابق خواهد بود. سیصد و چهل و پنجمین صورت جلسه هیات مدیره سازمان مورخ 1393/05/11

 
 

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.