در حال خواندن... 

بورس اوراق بهادار

ساویس

بورس اوراق بهادار بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا خصوصی تحت ضوابط معین انجام می شود. مشخصه مهم آن حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد است. بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است, که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت, تحت ظوابط و مقررات خاص, مورد معامله قرار می گیرد.بورس مرجع رسمی و مطمئنی است برای جذب سرمایه افراد و بخش های خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت.در بازرگانی داخلی ایران اصطلاح بورس به بازارهای اختصاصی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای یا مصرفی اطلاق می گردد که در یک محدوده جغرافیایی واقع شده و تعدا زیادی از عناصر عمده فروشی و خرده فروشی آن کالای خاص را دارند.
 
ماده 4) حقوق و تعهدات عضو :

4-1) عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانة معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.

4-2) عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.

4-3) اعمال هرگونه محدوديت بر معاملات مشتري توسط عضو بايستي مستند به اين قرارداد و قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد. در صورت اعمال اين محدوديت‌ها، عضو مسئوليتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

4-4) عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتيباني زيرساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روش‌هاي ارائه آن را در سايت رسمي خود اعلام کند و حسب درخواست مشتري، جهت رفع مشکل اقدام نمايد.

4-5) عضو حق ورود سفارش جديد براي مشتري يا تغيير، تعليق و حذف سفارش‌هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتري دارا مي‌باشد.

4-6) عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصي مشتري را محرمانه نگه دارد.

4-7) عضو متعهد است از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار، آخرين وضعيت حساب و سوابق معاملات مشتري را در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعلام مغايرت از سوي مشتري، نسبت به بررسي موضوع و اعلام نتيجة بررسي به وي اقدام نمايد. بديهي است اعلام مغايرت، نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.

4-8) در راستاي اجراي اين قرارداد، حداقل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطلاع سرمايه‌گذاران رسانده مي‌شود:

 • 4-8-1) اطلاعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات خريد و فروش، واريز، برداشت و ماندة حساب؛
 • 4-8-2) روية دريافت سفارش‌ها، پردازش و اجراي سفارش‌ها و همچنين پاياپاي و تسوية معاملات از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار؛
 • 4-8-3) رويه‌هاي مديريت حوادث پيش‌بيني نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعي برق، شبکة مخابراتي و اينترنت؛
 • 4-8-4) در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيش‌بيني و بلافاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيش‌بيني از طريق پست الکترونيکي يا به روش مقتضي ديگر؛
 • 4-8-5) اطلاع‌رساني لازم در مورد نحوة مديريت سفارش‌ها در زمان‌ تعليق يا محروميت عضو از انجام معاملات؛
 • 4-8-6) رويه‌هايي براي حذف سفارش‌هاي ثبت شده در زماني که امکان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 • 4-8-7) اعلام قوانين و مقررات جديد و محدوديت‌هاي ابلاغي توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.
ماده 5) تعهدات مشتری:

5-1) مشتري بايد گواهي‌نامه‌هاي موقت صادرة اوراق بهاداري که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.

5-2) مشتري بايد اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هويت به عضو ارائه نمايد.

5-3) مشتري تعهد مي‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني و دستکاري بازار خودداري نمايد.

5-4) مشتري بايد شمارة حساب بانکي را در بانکي که عضو اعلام مي‌نمايد، جهت دريافت وجوه ارائه نمايد. هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طريق واريز وجه به همان حساب که به نام مشتري است امکان‌پذير مي‌باشد.

5-5) مشتري متعهد است سفارش‌هاي خريد و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقف‌هاي اعلامي توسط سازمان به سامانة معاملات برخط ارسال کند.

5-6) مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير کدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداکثر يک ماهه مي‌باشد. در صورت عدم تغيير، هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي رمز عبور بر عهدة مشتري مي‌باشد.

5-7) مشتري مسئوليت‌ تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرم‌افزاري سامانة معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده مي‌گيرد.

5-8) در صورت عدم استفادة مشتري به مدت 90 روز متوالي از حساب کاربري خود، عضو دسترسي مشتري را غيرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسي مستلزم مراجعة مشتري به عضو مي‌باشد.

5-9) مشتري متعهد مي‌شود، اصول امنيت سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهاي ضد ويروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کليدواژه‌ها، کدهاي رمزي و کليه اطلاعات دريافتي از عضو را به‌ منظور جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز به سامانه، رعايت نمايد.

5-10) مشتري متعهد مي‌گردد، زيرساخت دسترسي برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

5-11) مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات مي‌باشد.

5-12) مشتري متعهد مي‌گردد از قوانين و مقررات و شرايط اعلامي عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معاملات برخط پيروي کند.

5-13) مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانة معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خريد و فروش اوراق بهادار از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را کنترل و در صورت مغايرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

5-14) مشتري مسئول کنترل حساب‌هاي خود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الکترونيکي به عضو اطلاع مي‌دهد:

 • 5-14-1) هرگونه سرقت يا استفاده غير مجاز از رمز عبور، نام کاربري و شماره‌(هاي) حساب و نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 • 5-14-2) هرگونه عدم دريافت تأييدية ثبت سفارش؛
 • 5-14-3) دريافت تأييدية ثبت سفارش يا معامله‌اي که مشتري دستور آن را صادر نکرده است؛
 • 5-14-4) هرگونه اطلاعات نادرست در موجودي حساب مشتري، سبد دارايي‌ها يا اطلاعات معاملات.

5-15) مشتري مجاز به هيچ‌گونه دخل و تصرف در زيرساخت دسترسي برخط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداري تجاري يا غيرتجاري توسط خود يا به واسطة ديگري نيست و نمي‌تواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگري واگذار کند.

5-16) مشتري اقرار مي‌نمايد که از دانش کافي در خصوص قوانين و مقررات معاملاتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌هاي لازم را در مورد نحوه استفاده از اين خدمات ديده و خود را ملزم به رعايت آنها مي‌داند.

5-17) مشتري متعهد است اختيارات، اطلاعات و دسترسي‌هاي لازم جهت بازرسي و نظارت بر زيرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو يا نمايندگان ايشان ارائه نمايد.

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.