در حال خواندن... 

هیات مدیره

 
image
 
آقای غلامحسن آرمات

رییس هیات مدیره و عضو موظف

image
 
آقای دکتر مصطفی بختیاری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

image
 
آقای مهدی محمودیان

عضو غیر موظف

مدیران شرکت

 
image
 
آقای کامران صدیقیان

معاون عملیات

image
 
آقای مسعود حیدریان

مدیر مالی

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.