در حال خواندن... 

هیات مدیره

 
image
 
بهرام فرهی

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

دکترای مدیریت مالی

image
 
فردین آقابزرگی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناسی حسابداری

image
 
حسین نصیری

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

دکترای علوم اقتصادی

مدیران شرکت

 
image
 
پژمان کیا

ساویس

معاون توسعه و سرمایه گذاری

image
 
مریم پیوندی

سرپرست عملیات

image
 
فرشید زارعی

مدیرسبدگردانی و سرمایه گذاری صندوق

 
 
image
 
محسن بهشتی نامدار

مدیران صندوق
 

image
 
محمد حمایتی

مدیر اداری و پشتیبانی

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.