• خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی ،

    نبش کوچه دلبسته ، پلاک 2145 ، ساختمان گروه مالی دی

  • 02141684000

    info@daybroker.ir

معرفی مدیران و اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره

آقای غلامحسن آرمات

رییس هیات مدیره و عضو موظف

آقای دکتر مصطفی بختیاری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای مهدی محمودیان

عضو غیر موظف

مدیران شرکت

آقای کامران صدیقیان

معاون عملیات

آقای مسعود حیدریان

مدیر مالی

شرکت کارگزاری بانک دی

برای تماس با کارشناسان شرکت کارگزاری بانک دی وارد لینک رو به رو شوید.