در حال خواندن... 
image

تحلیل تکنیکال

بدون شک تحلیل تکنیکال یکی از رموز موفقیت در بازار سرمایه محسوب می شود و در کنار تحلیل بنیادی، برای تصمیم گیری درخصوص سهام مورد نظر استفاده می شود. خلاصه ای از نتایج کار هر ماه این تیم در قالب بولتن ماهانه کارگزاری بانک دی منتشر شده و در اختیار فعالان بازار سرمایه و ذینفعان قرار می گیرد. تکنیکالیست ها معتقدند که تمامی اخبار و مؤلفه های تأثیرگذار بر عملکرد شرکت ها اثر خود را بر روی قیمت سهام شرکت ها می گذارد. لذا با بررسی روند تاریخی قیمت سهام شرکت ها موقعیت های خرید و فروش را به سرمایه گذاران پیشنهاد می نمایند.
 
 

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.